بایگانی

بایگانی :آبان, ۱۳۹۵

سفارش روغن طیور

سفارش روغن طیور  خود را به طیور پروران بدهید تا با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت در سراسر کشور از پرورش در طول دوره لذت ببرید. روغن استخراج شده از دانه سویا یکی از مهمترین انواع روغنهاست. این روغن دارای اسیدلینو لئیک بسیار بالایی است و بهمین دلیل از...

پخش روغن مخصوص طیور

با توجه به اهمیت زیاد وجود روغن مخصوص طیور در جیره غذایی طیور، مجموعه طیور پروران با حذف واسطه های موجود در بازار این محصول را با مناسبترین قیمتهای فروش به کارخانه های دان پلت و مرغداریهای سراسر کشور توزیع می کند. نقش ویتامینها در رهاسازی انرژی بسیار حیاتی...