بایگانی

بایگانی :آبان, ۱۳۹۵

سفارش روغن طیور

سفارش روغن طیور  خود را به طیور پروران بدهید تا با بهترین کیفیتها و مناسبترین قیمتها در سراسر کشور از پرورش در طول دوره لذت ببرید. روغن استخراج شده از دانه سویا یکی از مهمترین انواع روغنهاست. این روغن دارای اسید لینو لئیک بسیار بالایی است و بهمین دلیل...

پخش روغن مخصوص طیور

تلفن فروش :۰۹۳۷۹۵۹۶۸۶۶ – ۰۹۱۱۱۹۶۹۳۰۳ پناهی شاد با توجه به اهمیت زیاد وجود روغن مخصوص طیور در جیره غذایی طیور مجموعه طیور پروران با حذف واسطه های موجود در بازار این محصول را با مناسبترین قیمتهای فروش به کارخانه های دان پلت و مرغداریهای سراسر کشور توزیع می کند. نقش...