بایگانی

بایگانی :دی, ۱۳۹۴

عرضه روغن مرغی

01

عرضه روغن مرغی با کیفیت بسیار مطلوب و بهترین و مناسبترین قیمت روز روغن از مجموعه طیور پروران شمال افتخاریست برای ما تا بع عرضه روغن مرغی با کیفیت و اثربخشی عالی در جیره غذایی مرغ بتوانیم خدمتی به صنعت طیور کنیم از مجموعه طیور پروران شمال می توانید...

قیمت روغن مرغی

order-project

قیمت روغن مرغی امروزه تاثیر بسیار زیادی در پائین اوردن قیمت تمام شده جیره دارد لذا برای پرورش دهندگان طیور و تولید کنندگان خوراک طیور لازم است تا مناسبترین قیمت و همچنین بهترین کیفیت را برای تهیه روغن مرغی در نظر بگیرند لذا برای تهیه بهترین روغن مرغی با...