مزایای دان پلت

تلفن فروش: پناهی شاد09379596866 – 09111969303

دان پلت که دان فشرده شده توسط فشار و بخار داغ می باشد دارای مزایای زیر است:

1)چون خوراک بصورت همگن و یکنواخت می باشد امکان انتخاب رااز پرنده سلب می نمایدو تمامی گله به یک میزان از مواد مغذی مصرف می نمایند.

2)پلت نمودن تحت فشار و دمای بالا انجام می شودکه موجب عملیات زیر در خوراک می شود:

الف)باعث بهبود کیفیت مواد می شود و قابلیت هضم رابالا می برد.

ب)عوامل ضد تغذیه ای و بازدارنده رشدو باکتریها و الودگیهای میکروبی از قبیلe-colسالمونلا فعالیت خود رااز دست میدهند

ج)بدلیل هضم بالا دان پلت باعث می شود که مواد هضم نشده با ویسکوزیته بالا مدفوع چسبناکی را تولید نکنندومشکلات بستر چسبناک و مرطوب از بین برود.

3)کاهش میزان به هدر رفتن خوراک که طی عمل جابجایی و وزش باد و قسمتی از مواد ریزتر و مغذی سبب کاهش عملکرد گله می شودبطور کلی میزان پرت و ضایعاترا تا 10%کاهش می دهد.

https://telegram.me/pstg20    برای مشاهده لیست قیمت روز محصولات به کانال ما بپیوندید.

 

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال یک دیدگاه