قیمت روغن طیور

تلفن تماس: 09379596866 – 09111969303

روغن طیور و ساختمان بیو شیمیایی چربی

آیا ساختمان بیوشیمیایی چربی در مقدار انرژی استحصالیش تاثیر دارد؟جواب بله است.محل قرار گیری اسیدهای چرب بر روی گلیسیرول و همچنین نسبت اسید های چرب که درساختمان  چربی بکار رفته اند بر مقدار انرژی متابولیسم استحصالی  از چربی تاثیر می گذارند.اسیدهای چرب اشباع کمتراز اسیدهای چرب غیر اشباع جذب می شوند. در نتیجه انرژی متابولیسم قابل استحصال آنها کاهش می یابد. پرنده انرژی متابولیستی بیشتری را از روغن گیاهی تا روغن حیوانی و پیه دریافت می کند. بخاطر اینکه بخش زیادی از اسید های چرب حیوانی یا پیه را اسید چرب اشباع تشکیل می دهد. بنابراین ترکیب اسیدهای چرب می تواند بر مقدار انرژی چربی یا روغن گیاهی تاثیر گذار باشد.

بنابراین باید بدانیم که مقدار انرژی متابولیسم گیاهی بسیار بیشتر از روغن های حیوانی است.

برای خرید روغن طیور با بهترین انرژی متابولیسمی با طیور پروران شمال تماس بگیرید.

کلمات کلیدی:روغن مرغداری کیفیت روغن مرغداری خرید روغن مرغداری  تولید روغن مرغداری  پخش روغن مرغداری  توزیع روغن مرغداری  قیمت روغن مرغداری  پخش روغن مرغی توزیع روغن مرغی تولید روغن مرغی  خرید روغن مرغی  خواص روغن مرغی  تاثیر روغن مرغی  خاصیت روغن مرغی

https://telegram.me/pstg20    برای مشاهده لیست قیمت روز محصولات به کانال ما بپیوندید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال یک دیدگاه