قیمت روز

لیست قیمت کالاهای طیور پروران شمال  تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
روغن طیور تصفیه شده حلبی شکوفا … ۵۶۵۰۰مازندران

روغن طیور تصفیه شده حلبی کاسپین … مازندران

روغن طیور تصفیه شده حلبی کاسپین ۵۴۰۰۰ تهران

روغن طیور تصفیه شده حلبی کاسپین ابی رنگ ۵۹۰۰۰ (افتابگردان) مشهد

روغن طیور تصفیه شده حلبی کاسپین سبز رنگ ۵۴۵۰۰ مشهد

روغن طیور تصفیه شده حلبی کاسپین زرد رنگ۴۸۰۰۰ مشهد

روغن فله ذرت مخصوص طیور ۲۵۰۰تومان مشهد

روغن فله افتابگردان خام خالص ۳۳۹۰ تومان کیلویی

روغن فله افتابگردان ۹۵درصد۳۳۰۰تومان کیلویی

روغن فله افتابگردان ۸۰درصد۳۲۵۰تومان کیلویی 

روغن سویا خام برزیل۳۳۸۰ بندر چابهار واریزی

اسید چرب عالی (چاپ روقوطی) حلبی۴۴۰۰۰تومان مازندران

اسید چرب فله کیلویی۲۳۵۰ مازندران 

اسید چرب فله کیلویی۲۲۳۰تومان مازندران

اسید چرب فله کیلویی۲۰۰۰تهران

اسید چرب فله کیلویی۱۹۰۰تومان تهران

https://t.me/pstg20

 

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال یک دیدگاه