روی هم انباشتن کود

تلفن فروش:09379596866 – 09111969303 پناهی شاد

بعد از پایان مرحله پرورش کودها را در روش بستر یا در روش قفس از لانه خارج کرده و در زمینی خارج از مرغداری و در فضای سر پوشیده روی هم دپو کرده  و یا در گودالی سیمانی ذخیره می کنندبسته به مدتی که در محل ذخیره می شود واکنشهای شیمیایی  براثر فغالیتمیکروارگانیسمهای هوازیو غیر هوازی در کود بوجود می ایدکه نتیجه ان تغییراتی در ترکیبات شیمیایی کود مرغو از دست دادن مقداری ازت عالی می شود.معمولاکود دپو شده را هر چند روز یکباربایدمرتب زیرو رو کرد و به هم زد.این گونه کود در کشاورزی مصرف دارد.

https://telegram.me/pstg20    برای مشاهده لیست قیمت روز محصولات به کانال ما بپیوندید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال یک دیدگاه