خرید روغن مرغی

قیمت روز:09379596866 – 09111969303 پناهی شاد

با کاهش حرکت خوراک در دستگاه گوارش فرصت کافی برای جذب مواد مغذی هضم شده فراهم می شود. همه این موارد باعث می شود که استفاده از چربی در جیره منجر به افزایش انرژی خالص دریافتی و همچنین بهبود ضریب تبدیل در خوراک شود. بنابراین افزودن روغن در جیره علاوه  برای ینکه می تواند بخشی از انرژی پرنده را تامین کند می تواند مزایای دیگری نیز داشته باشد بنابرای افزودن روغن طیور در جیره می تواند دو اثر کالریک و غیر کالریک داشته باشد. برای تهیه بهترین روغن طیور یا روغن مرغی مجموعه طیور پروران را فراموش نکنید.

عبارات کلیدی:روغن مرغداریروغن مرغی روغن برای مرغ روغن طیور روغن ویژه مرغ  روغن ویژه طیور  روغن مخصوص مرغ  روغن مخصوص مرغداری  روغن مخصوص طیور  خرید روغن مرغی  خریدروغن مرغداری  خرید روغن طیور  فروشروغن طیور فروش روغن مرغی  فروش روغن مرغداری  قیمت روغن طیور  فیمت روغن مرغی   قیمت روغن مرغداری  توزیع روغن طیور  توزیع روغن مرغداری  توزیع روغن مرغی

https://telegram.me/pstg20    برای مشاهده لیست قیمت روز محصولات به کانال ما بپیوندید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال یک دیدگاه