خرید دان پلت

تلفن فروش:09379596866 – 09111969303 پناهی شاد

با خرید دان پلت با کیفیت پرورشی جدید راتجربه کنید.مجموعه طیور پروران شمال برای بهبود در روند رشدجوجه های شما دان پلت گودرزی رابه شما پیشنهاد می کند.

اناتومی سیستم هضمی پرنده تحت تاثیر اندازه ذرات دان قرار می گیرد که می تواند در جذب مواد مغذی موثر باشد.پرنده بدلیل عدم داشتن دندان ونیاز به گرفتن دان برای مصرف ان نمی تواند براحتی دان را برداشت کند و همینطور عدم یکنواختی ذرات دان باعث افزایش ضایعات دان شده و ذرات ریزتر دان براحتی از دهان پرنده به زمین ریخته می شود.البته ارتفاع دانخوریها نیز مهم است استقراردانخوریها در بالاتر یا پایینتر از حد مطلوب در مقدار ضایعات دان تاثیر خواهد داشت.لذا استفاده از دان پلت یکشکل و اندازه می تواند براحتی برای پرنده قابل استفاده بوده ودر بهبودروند رشد یکی از مهمترین عوامل می باشد.ما بهترین ومناسبترین دان پلت را به شما عرضه می کنیم.

خانم سعیدی:09199574109 پناهی شاد:09111969303

عبارات کلیدی:دان پلت اماده خوراک اماده طیور خرید خوراک اماده طیور خرید دان پلت قیمت دان پلت تولید دان پلت عرضه دان لت توزیع دان پلت پخش خوراک اماده طیور پخش دان پلت عرضه خوراک اماده طیور نزخ دان پلت نرخ خوراک اماده طیور دان پلت با کیفیت دان پلت گودرزی عرضه مستقیم دان پلت مزایای  خوراک اماده طیور مزایای دان پلت تاثیر خوراک اماده طیور تاثیر دان پلت

https://telegram.me/pstg20    برای مشاهده لیست قیمت روز محصولات به کانال ما بپیوندید.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال یک دیدگاه