تاثیرات دان پلت در خوراک طیور

تلفن فروش:۰۹۳۷۹۵۹۶۸۶۶ – ۰۹۱۱۱۹۶۹۳۰۳ پناهی شاد

استفاده از دان پلت به میزان ۱۰درصد ضایعات رادر خوراک کاهش می دهد.استفاده از دان آردی موجب از دست رفتن خوراک طی عمل جابجائی وزش باد تحریک پرنده و غیره می شودمعمولا قسمتی از خوراک که ریزتر و سبکترند(ویتامینها و مواد معدنی)زودتر از دست می دهندکه از بین رفتن این مواد مغذی سبب کاهش عملکرد گله می شود.

استفاده از دان اردی باعث پخش شدن مواد خوراکی در محیط مرغداری می شودحال انکه در استفاده از دان پلت بعلت انسجام دان از کثیف شدن محیط جلوگیری میشود.

https://telegram.me/pstg20    برای مشاهده لیست قیمت روز محصولات به کانال ما بپیوندید.

عبارات کلیدی: دان پلت با کیفیت فروش دان پلت تولید دان پلت توزیه پلت انتقال دان پلت کیفیت دان پلت تاثیرات دان پلت در رشد پرورش جوجه با دان پلت رشد اصولی جوجه با دان پلت حمل و نقل دان پلت.

 

 

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است.

ارسال یک دیدگاه